Obchodní podmínky

 

1. KONTAKTNÍ ÚDAJE PRODÁVAJÍCÍHO

Název: RR Medical s.r.o.
Sídlo: 664 41 Troubsko, Jihlavská 671/7

Provozovna: 664 41 Popůvky, Vintrovna 478/5b
Adresu provozovny uveďte v případě reklamace, odstoupení od smlouvy a korespondence.

IČ: 01999541, DIČ: CZ01999541

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 79982 

E-mail: info@aniball.cz

Telefon: +420 734 751 794

2. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující zasláním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Smluvní podmínky pro dodávku zboží nabízeném prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito smluvními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

Fotografie uvedené na stránkách obchodu odpovídají prodávanému zboží. 

 

3. OBJEDNÁNÍ A DODÁNÍ ZBOŽÍ

Každá objednávka bude ihned po odeslání potvrzena formou emailové zprávy. Ta bude zaslána na emailovou adresu, kterou zákazník uvedl v objednávce a bude obsahovat tyto informace: údaje o zákazníkovi, dodací adresu, počet kusů objednaného zboží. Toto potvrzení posílá server automaticky.

Pokud je zboží fyzicky skladem, prodejce  zboží expeduje nejpozději do 3 pracovních dnů. V případě, že zboží není skladem, prodejce kontaktuje zákazníka a to emailem, nebo telefonicky o nejbližším možném termínu dodání zboží.

Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

 

4. DOPRAVNÉ A BALNÉ

Dopravné a balné činí 65,- Kč (Zásilkovna - výdejní místa), 83,- Kč (GLS), 89 Kč ( Zásilkovna - doručení domů), 115 Kč (DPD), dobírka 25 Kč. Doprava zdarma nad 999 Kč. 

 

5. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit a to telefonicky, či emailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, email a popis objednaného zboží.

 

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY dle§ 1829 odst. 1 občanského zákoníku

Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího, společnost RR Medical s.r.o. se sídlem v Troubsku, Jihlavská 671/7, PSČ 664 41, IČ: 01999541, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 79982, na adresu RR Medical s.r.o., Jihlavská 671/7, 6664 41  Troubsko, nebo email: info@aniball.cz formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem).  Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Můžete využít formulář pro odstoupení od smlouvy zde.

Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, budou mu vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu dojde oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, všechny platby, které od kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce.

Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Pokud bude vrácené zboží neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, může prodávající uplatnit náhradu škody.

 

7. REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace vyřídíme k vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Ke každému zboží je přikládána faktura, která slouží i jako záruční list. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi prodejním dokladem a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný záruční list, je povinen podat ihned (nejpozději však do 3 dnů) písemně zprávu adresovanou naší společnosti. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší společnosti. Za vady vzniklé přepravcem neručíme. Každou vadu lze reklamovat v reklamačním řízení, a to ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. Lhůta pro uplatnění vady věci je 1 rok.

Záruka se nevztahuje na: 

  • vady vzniklé běžným používáním
  • nesprávným použitím výrobku
  • nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:

  1. Informujte nás o reklamaci telefonicky, emailem, či písemně. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu. Zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu.
  2. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní. 
  3. Do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu. Vzor reklamace ke stažení zde. 
  4. Doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě. 
  5. Při reklamaci je nutné předložit daňový doklad vystavený na jméno totožné se jménem osoby, která výrobek reklamuje.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

 

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů zákazníka nebo jakéhokoli jiného uživatele webové stránky, vč. podmínek pro zasílání obchodních sdělení, se řídí pravidly uvedenými v Prohlášení o zpracování osobních údajů. Aktuální znění je k dispozici zde.

 

9. ŘEŠENÍ SPORŮ

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Mimosoudní řešení sporů probíhá prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz. Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění ani rozhodčím řízení podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na soud.

Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna strana výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění vykonává Česká obchodní inspekce.

_____________ 

RR Medical s.r.o., Jihlavská 671/7, 664 41 Troubsko, IČ: 01999541, DIČ: CZ01999541